Pazarlama ve Tanıtım

Ülkemizde sağlık sektörü hızla ve profesyonelleşerek gelişiyor. Bu gelişimle birlikte aktörler artıyor ve rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Hal böyle olunca ayakta kalmanın ve ilerlemenin en uygun yolu da doğru, efektif ve hızlı pazarlama organizasyonlarından geçiyor.  İhtiyaçları ve problemleri doğru analiz eden ve bu kapsamda strateji ve plan geliştiren kurumlar yollarına devam ederken, tespitlerini ve kurgularını hatalı yapanlarsa maalesef hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor.

Sağlam adımlarla sürdürülebilir bir kurum olabilmek için öncelikle sağlık sektörünün doğasını bilmek, kabullenmek ve bu gerçeğe göre çalışmak gerekiyor.

Sağlık hizmetleri pazarlaması, diğer sektörlerin doğasından farklı bir genetiğe sahip olması sebebiyle bilinen pazarlama kurallarının yanında kendine has bir üslupla yorumlanmalıdır. Aksi bir yönetim anlayışı faaliyetlerin kısa ve uzun vadede başarıya dönüşmesini engelleyebileceği gibi yapılan yatırımlardan beklenen faydayı sağlamasının önünü tıkayabilecektir.

Sağlık sektöründe, hizmetin temelde ve branşlar bazında taşıdığı farklıları göz önüne almanız gerekir. Hizmetin mahremiyeti, hasta memnuniyeti ve güveninin sağlanmasının zorlukları, hizmeti alan kişi ve kurumların beklentileri, farklı çevre etkileşimleriyle algıların sürekli değişebilmesi, sağlık hizmeti pazarlamasını iyi yapılmış dönemsel stratejik ve uygulama planları yanında şartlara göre hızlı ve etkin kararlar alarak, bu kararları uygulayarak yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Etik Efekt, sağlık hizmeti pazarlamasını, sektör tecrübesi ve pazarlama biliminin kattığı bilgi birikimi ışığında yapılan planlamalar ve uygulamalar ile birlikte her an ihtiyaçlara göre farklılaştırılabilen hızlı ve yerinde kararlar vererek yönetilebileceğine inanıyor ve sağlık kurumlarıyla bu perspektifte işbirlikleri yürütüyor. Pazarlama planlarında ve uygulamalarında sektörde etkisi ve sonuçları kabul gören yöntemler kullanıyor.

Hizmet verdiğimiz kurumlar pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını önceden belirlenen ölçme ve değerleme kıstaslarıyla kalitatif ve kantitatif olarak takip edilebiliyor, bu bilgi birikimini iç organizasyona aktararak kendi kendilerine ilerleyecek birikime sahip oluyorlar.

 • Etik Efekt‘in Pazarlama Alanında Sunduğu Hizmetler

  • Proje Yönetimi
  • Stratejik Pazarlama Danışmanlığı
  • Kurumsal Portföy Yönetimi
  • Hekim Portföy Yönetimi
  • Organizasyon Yapısı ve İş Tanımı Geliştirme
  • Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Entegrasyonu
  • Ürün/Hizmet Kurgusu
  • Gelir Analizi
  • Medya Planlama