Sağlık İletişimi

Sağlık hizmetlerinin hızlı gelişimi neticesinde sağlık iletişimi; Hastane, tıp merkezi, hekim grupları ve hekimler için kendilerini diledikleri gibi ifade edebilmeleri ve hedef kitleleriyle doğru iletişim kanalları kurabilmeleri adına oldukça önem kazanmıştır.

Sağlık iletişimi, hizmet sağlayıcı ile hedef kitleleri arasında, üretilen değeri en doğru mesajla ve şekilde yansıtacak kanalların kurulmasını amaçlar. Doğru, açık, etik ve tüm tarafların faydasını sağlamayı amaçlayan iletişim çalışmaları üretilen değerin bilinir ve tanınır olması yanında, kurumun marka varlığına en önemli katkıyı yapacaktır. Sağlık pazarlaması ve tanıtımında en kritik alanlardan biri de üretilen değerin bilinir, tanınır ve ulaşılabilir olmasını sağladığı için kurumsal iletişim faaliyetleridir.

Etik Efekt, iş ortaklarının ilgili hedef kitle nezdinde bilinirliklerini arttırmak, sağlık hizmeti ihtiyacı anında ilk tercihlerden bir olarak konumlandırmak, özellikli alanlarda başvuru merkezi haline getirmek, olası krizleri önceden sezip önlem almak ve sadakat yaratmak için stratejik ve uygulama iletişim danışmanlığı sunmaktadır.

 • Etik Efekt ‘in Sağlık İletişimi Alanında Sunduğu Hizmetler

  • Marka Konumlandırma
  • Stratejik İletişim Danışmanlığı
  • Kriz Yönetimi
  • Yerel/Ulusal Medya Yönetimi
  • Sosyal Medya Yönetimi
  • Ajans İlişkileri Yönetimi Eğitim/Danışmanlık
  • İçerik Geliştirme ve İçerik Yönetimi