Dijital Pazarlama – İnternet

İnternet dünyasındaki gelişmeler hiç kuşkusuz sağlık kuruluşlarını ve hatta sağlık hizmetlerinin veriliş biçimini de doğrudan etkiliyor. Artık insanlar doktordan önce, hastaneden önce hastalıkları Google’a soruyor. Hekimleri internette arıyor, randevularını internet siteleri üzerinden alıyorlar. İnternet sağlık kurumları için bir tanıtım mecrası olmaktan öte artık başlı başına bir iş modeli ve ticari bir kanal haline geldi. Sadece yerel tanıtım ihtiyaçları için değil medikal turizm pastasından pay alabilmek için de sağlık kurumlarının güçlü online stratejilere ve yapılara ihtiyacı var.

Artık sağlık kuruluşlarının internet dünyasındaki varlıkları zorunlu hale geldi. Bu nokta da “İnternet dünyasında sadece var olmak yeterli mi?” sorusunu sormamız gerekir. İnternet dünyasının doğası gereği bu platformdan beklenen gereksinimleri karşılamanın tek yolu doğru, efektif ve tanımlanmış amaçlara uygun bir internet stratejisi geliştirmekten geçer. İnternet sitesi, sosyal medya, mikro siteler, mobil uygulamalar ve SEO çalışmaları bütünleşik bir yaklaşımla ele alınmalı ve her alanın son derece iyi kurgulanması sağlanmalıdır.

Etik Efekt, online dünyanın getirdiği yenilikleri hizmet modeline uyumlaştırmak isteyen partnerlerimize, online strateji ve etkinlik planı, internet içeriği geliştirmekten, doğrudan hastane internet sitesi oluşturmaya kadar uzanan bir yelpazede “sağlık sektörü” dinamikleri çerçevesinde hizmet vermektedir.