Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarımız


Sağlık sektörü gelişmeye ve büyümeye devam ederken, pek çok pazarlama merkezli sektörde olduğu gibi kendine has tanıtım ihtiyaçları ile özel üslup ve dinamiği olan pazarlama ve iletişim süreçlerine sahip oldu. Hasta memnuniyeti çabaları, üretilen her hizmet ve hizmet verilen her branşın farklılaşan iletişim ihtiyaçları, sektöre has yasal ve etik zorunluluklar gibi öncelikler nedeniyle sağlık pazarlama ve iletişimini bu konuda bilgi ve birikim sahibi profesyonellerle yürütmenin kurumlar için çok daha başarılı sonuçlar verdiği günleri yaşıyoruz.

Sağlık Hizmetleri – Pazarlama ve Tanıtım

 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama Danışmanlığı
 • Kurumsal Portföy Yönetimi
 • Hekim Portföy Yönetimi
 • Organizasyon Yapısı ve İş Tanımı Geliştirme
 • Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Entegrasyonu
 • Ürün/Hizmet Kurgusu
 • Gelir Analizi
 • Medya Satın Alma

Sağlık Hizmetleri – İletişim

 • Marka Konumlandırma
 • Stratejik İletişim Danışmanlığı
 • Kriz Yönetimi
 • Yerel/Ulusal Medya Yönetimi
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Ajan İlişkileri Yönetimi Eğitim/Danışmanlık
 • İçerik Geliştirme ve İçerik Yönetimi

CRM ve Çağrı Merkezi

 • CRM Alt Yapı Kurulumu
 • CRM Eğitimi
 • Çağrı Merkezi Kurulum ve İşletme Danışmanlığı
 • Tele Satış Sistemi Kurulumu
 • 20-80 Müşteri Veri Analizi

Görsel İletişim ve Kreatif

 • Kurumsal Kimlik Tasarımı
 • Görsel Materyal Üretimi

Dijital Pazarlama

 • Web Site Tasarımı
 • Mobil Uygulama
 • CEO Uygulamaları
 • On Line Pazarlama Uygulamaları

Etik Efekt ekibi, sağlık pazarlaması, sağlıkta marka yönetimi, sağlıkta ürün ve kurum yönetimi gibi önemli eylem alanlarında stratejik geliştirme, planlama ve uygulama desteği sağlayarak sektörün büyüyerek gelişimine katkı sağlamaya çalışıyor.

Edindiğimiz Pazarlama ve iletişim uzmanlığını spesifik olarak, sadece sağlık sektörünün aktörlerine sunuyoruz. Sağlık hizmetlerini geniş bir bakış açısıyla ele alıyor, tüm pazarlama ve iletişim disiplinlerini bütünleşik bir anlayışla organize ediyoruz.

Temel çalışma prensibimiz pazarlama ve iletişim çalışmalarının tümünü belirlenen stratejik hedeflere odaklamak ve markanın tüm mecralarda aynı dili konuşmasını ve ortak amaca yönelik faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bunu etkin yapabilmek için, tüm hasta ve müşteri temas noktalarında doğru mesaj, doğru öneri, doğru iletişim, doğru hizmet ve ürünü konumlandırmaktır.

Sağlık alanında hizmet veren bir kuruluş için günümüzün rekabet dünyasında pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin temel bir ihtiyaçtan öte temel bir işletme fonksiyonuna dönüştüğü unutulmamalıdır.