Kurumsal

 • Oluşumumuz

  Bu oluşumu bir araya getiren temel fikir, ülkemizde hızla gelişen ve büyüyen sağlık sektöründe pazarlama ve iletişim çalışmalarının yeniden yorumlanması gerekliliği oldu. Yarattığımız iş modelinin bizim için en değerli yanı ise uygulama açısından öncü oluşu. Sağlık hizmetlerinde pazarlama ve iletişim çalışmalarının tümüyle ya da belirli alanlarının outsource edilmesi fikri, sektörde hizmet alanlarının çok geniş bir kategorizasyona sahip oluşundan ve her hizmet ayağının farklı yorumlanıp kendine has bir stratejiye kavuşturlması gerekliliğinden doğdu. Bahsi geçen gereklilikleri tek bir kurum olarak klasik metodlarla karşılamak oldukça yüksek iş gücü ve harcama gerektirirken, konunun uzmanı bir partner edinmek ise kurumların maliyetlerini düşürüyor, daha kolay yönetilebilir, sürdürülebilir ve hedefe uygun yönetebilme imkan sunuyor. Etik Efekt çatısı altında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi, sağlık sektörünün farklı aktörleriyle buluşturuyor, yenilikçi, etik, ilkeli ve geniş bakış açılı pazarlama/iletişim organizasyonları yaratıyoruz.

 • etikefekt_olusumumuz

 • Ekibimiz

  Sağlık sektöründe, Türkiye’nin yüksek bütçeli tanıtım faaliyetlerine imza atmış farklı sağlık gruplarında ve önemli şirketlerin-ajansların pazarlama ve iletişim bölümlerinde çalışarak elde ettiğimiz birikim ve başarıları, herkes için kazanca dönüştürmeyi arzulayan bir grup profesyonel olarak buluştuk.

 • team1

 • Hedefimiz

  Sağlık hizmeti sunucularının pazarlama ve iletişim konusunda başvuru adresi olmayı öngörüyor, ülkemizin sağlık pazarlaması ve iletişimi anlayışına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedefliyoruz.

 • 100-(21)